Viktig information om ansökan till våra modeutbildningar

Digitala arbetsprover för sökande till Mode 180 hp och Beckmans Kvällsskola mode. 

Alla arbetsprovsuppgifter ska laddas upp digitalt

På grund av den rådande situationen med Covid-19 har Beckmans Designhögskola beslutat att även arbetsprovsuppgifter till Mode 180 hp samt Beckmans Kvällsskola mode skall laddas upp digitalt. Det innebär att inga lådor som skickats via Posten (enligt tidigare instruktion) kommer att tas emot. Här berättar vi hur du laddar upp dina arbetsprover digitalt. 

Intervjuer online

På grund av Covid-19 kommer också intervjuer med sökande till samtliga program att hållas online. Dessa kommer att ske v 25-26. Blir du kallad kommer du att få instruktioner om hur det kommer att gå till.

Nyheter

Visa mer