En ansvarsfull öppning av Beckmans Designhögskola i höst

Efter att regeringen den 29 maj meddelat att högskolor och universitet kan gå tillbaka till utbildning i sina lokaler från och med höstterminen 2020, ser vi fram emot att kunna välkomna nya såväl som tidigare studenter vid Beckmans Designhögskola och Kvällsskola till Brahegatan 10 i Stockholm i höst.

Återgången kräver dock ett fortsatt stort ansvarstagande. Det är av högsta prioritet att vi alla bidrar till att minska smittspridningen av Covid-19. Vi uppmanar därför alla våra studenter och medarbetare att ta ett personligt ansvar samt att följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Följande gäller på skolan under höstterminen

  • Alla studenter, lärare och övrig personal uppmanas att stanna hemma om han eller hon är sjuk till dess att den känner sig helt frisk. 
  • Närvaron på skolan kommer att glesas ut på varje våningsplan för att göra det lättare att hålla fysisk distans till varandra. 
  • Alla studenter, lärare och övrig personal uppmanas att tvätta händerna ofta samt gärna använda handsprit som kommer att finnas utplacerad runt om på skolan. 
  • Personlig skyddsutrustning ska användas av studenterna i våra verkstäder.  
  • Det blir ingen gemensam uppstart i aulan för hela skolan. Istället beslutar varje program om terminsstart så alla nya studenter samt tidigare studenter får en fin uppstart.

Vi följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tar höjd för att ta de kan komma att ändras under terminen och de förändringar som det kan medföra.

Nyheter

Visa mer