Höstterminen på Beckmans med anledning av Covid-19

Vi ser fram emot att kunna välkomna nya såväl som gamla studenter till Beckmans lokaler på ett säkert sätt i höst.

Från och med höstterminen är undervisning på plats i skolans lokaler möjlig igen enligt riktlinjer från myndigheterna. Men återgången är ett gemensamt ansvar där var och en måste följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av Covid-19. 

Såhär gör vi på skolan i höst

  • Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk! Kom till skolan först när du känner dig fullt frisk igen. 
  • Håll avstånd! Lätt att glömma men är det absolut viktigaste sättet att undvika smittspridning. Därför har vi glesat ut närvaron på skolan så att vi är färre på plats samtidigt. Vi har också möblerat om i lokalerna för att göra det lättare att hålla avstånd till varandra. 
  • Tvätta händerna ofta! Dessutom finns det handsprit utplacerade runt om på skolan. 
  • Kramförbud! Tyvärr ett mycket tråkigt förbud. Vinka och le istället.
  • Använd personlig skyddsutrustning i våra verkstäder.  
  • Enkelriktade trapphus. Trappan i huvudentrén går upp medan den lilla entrén högre upp på Brahegatan går ned.
  • Det blir ingen gemensam uppstart i aulan, istället bestämmer varje program hur terminsstarten sker så att nya såväl som gamla studenter får en fin uppstart. 

Vi följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tar höjd för att ta de kan komma att ändras under terminen och att vi då eventuellt behöver genomföra fler förändringar.

Varmt välkommen till Beckmans HT20!

Nyheter

Visa mer