Emma Stridh fick stipendium från Svenskt Tenn

Svenskt Tenns designstipendium gick i år till formstudenten Emma Stridh för examensprojektet Ground Settings. Stipendiet innebär bland annat en utställning med projektet i Svenskt Tenns butik i höst.

En gestaltning av en måltid

I sitt examensprojekt har Emma Stridh gestaltat en måltid där lera, trä, metall, lin och glas utgör råvarorna. Hennes metod är inspirerad av kockens sätt att komponera en måltid – att i sin matlagning uppmärksamma, vara lyhörd inför och rätta sig efter de råvaror som finns till hands. På samma sätt har Emma försökt iscensätta en situation för formgivning och tillverkning i vilken materialens finare egenskaper och nyanser utgör en central del av designprocessen. En situation där formgivaren arbetar som en kock i sitt kök/verkstad.

Svenskt Tenns motivering

"Att sätta hantverket i fokus och att utgå från materialets egenskaper är ett förhållningssätt till en designprocess som ligger nära det sätt som Svenskt Tenn arbetar idag och som företagets grundare Estrid Ericson arbetade på ända sedan starten 1924.

Genom att välja material och att välja produktionsprocesser som finns inom vårt närområde kan produktutvecklingen ske parallellt med produktionen och därmed säkra god form och god produktion.

För Svenskt Tenn är det av oerhörd vikt att hålla produktion så nära som möjligt för att säkerställa kvalitet i varje enskild produkt. Då kan produktutvecklingen vara ett nära samarbete mellan formgivare och hantverkare.

Det dukade bordet och estetiken kring dukningar var en av Estrid Ericsons paradgrenar och att på ett samtida sätt utveckla detta både utifrån produkter, produktion och material samt att göra det utifrån ett samtida sätt att laga och äta mat känns väldigt spännande."

Om stipendiet

Det är fjärde året som Svenskt Tenn delar ut ett stipendium till en student på Formprogrammet på Beckmans. Stipendiet vilar på de tre kriterierna kvalitet, långsiktighet och god form. Stipendiet består av 10.000 kronor samt möjlighet att ställa ut i butiken på Strandvägen.

Nyheter

Visa mer