Elin Klefboms examensprojekt ”Same Effort No Glory” belönades med två stipendier från reklambyråerna Garbergs och King.">

Elin Klefbom får stipendium från Garbergs och King

Elin Klefboms examensprojekt ”Same Effort No Glory” belönades med två stipendier från reklambyråerna Garbergs och King.

–Det kommer många roliga och spännande saker från Visuell kommunikation på Beckmans som inte är renodlad reklam. Det vill vi premiera. Sedan är det också så att vi vill hålla en kontinuerlig kontakt med skolan och visa på att vi uppskattar att det inte är en renodlad reklamskola, utan att den vilar på en konstnärlig grund, säger Petter Ödéen, Creative Director på Garbergs.

Idéhöjd premieras

Reklambyråerna King och Garbergs delar sedan flera år tillbaka ut stipendium till en examensstudent på Visuell kommunikation. King premierar den som bäst visar förståelse för ämnet visuell kommunikation genom ett examensarbete som har såväl hög idéhöjd som skickligt genomförande. Garbergs vill se roliga idéer och premierar framförallt det som är nytt. I år bestämde sig båda byråerna för Elins projekt.

Garbergs motivering

”Årets idéstipendiat har med design tagit sig an ett aktuellt problem på ett oväntat sätt. Och den genomarbetade presentationen gjorde oss i juryn övertygade om att den också kan göra skillnad på riktigt.

Årets stipendiat heter Elin Klefbom och projektet Same Effort No Glory!"

Kings motivering

"En skicklig student bör kunna två saker: identifiera vad problemet är och hitta en kommunikativ lösning till det problemet. När lösningen, som i det här fallet, känns både smart och tilltalande känner vi att det är något vi vill supporta genom: 15 000 till Elin Klefbom”

Nyheter

Visa mer