Dag 4: Förändring

Fredagen inleddes med en föreläsning av Helen Spoor från den engelska kommunikationsbyrån Futerra, som specialiserat sig på hållbarhetsfrågor.

Temat för dagen var Förändring och Helen berättade om hur de arbetat med att kommunicera för en hållbar värld. Det handlar enligt henne om att skapa kunskap, utmana trosuppfattningar och att inspirera till handling. Byråns mission är att göra hållbar utveckling så åtråvärd att den blir normen. Hållbarhet är ett fantastiskt koncept, men har förpackats ganska dåligt, menade hon. Byrån har bl.a. förpackat klädbytarkonceptet, s.k. Swishing, på ett nytt och mer attraktivt sätt och haft framgång med det.

Därefter talade Jennifer Leonard från den amerikanska designbyrån IDEO.. Jennifer Leonard har tillsammans med Bruce Mau även skrivit boken Massive Change som handlar om framtiden för global design. Hennes föreläsning handlade om konstnärlig aktivism och en rad konstnärliga projekt som drar in människor i social interaktion. Jennifers budskap för dagen var: "Change is constant. Context is variable. Go with the flow. Be reactive and/or proactive!" Hon hävdade vidare att hållbarhet, såväl som design, är en social fråga.

Förmiddagen avslutades med en föreläsning av, Alan AtKisson från Atkisson Group på tema "Förändring". Vad åstadkommer förändring, hur går det till och vilka olika positioner intar vi i kulturella förändringsprocesser? Presentationen utgick från en akademisk teori om förändringsprocesser, kallad Amoeba, men illustrerades livligt av Atkisson som entusiasmerade åhörarna genom att dra in dem i en amöba-liknande formation, med idégivaren i centrum. Den kulturella amöba som förändringsprocesser utgör innehåller en rad olika tänkbara positioner för individerna. Vi har innovatörer, förändringsagenter, trendsättare, "mainstreamare", aktivister, reaktionärer, de senfärdiga, de bittra, de mäktiga o.s.v.

Efter lunch fortsatte studenterna i årskurs 3 med en workshop, ledd av Alan AtKisson på tema "Förändring", medan åk 1 och 2 ägnade sig åt handledd kartläggning av sin egen research.

Nyheter

Visa mer