Det här gäller på Beckmans med anledning av Covid-19

På Beckmans är det lärosätesbaserad undervisning sedan terminsstarten HT21. 

Den 29 september tar vi också bort kvarvarande covid-restriktioner som har gällt på Beckmans i och med att de flesta restriktioner i samhället då upphör.

Det kommer dock även fortsättningsvis vara nödvändigt att följa tre viktiga råd för att minska smittspridning av Covid-19.

  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Håll avstånd till varandra
  • Tvätta händerna ofta 

Vi följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tar höjd för ev ändringar av dessa. Rektor fattar beslut om vad som gäller på Beckmans med anledning av Covid-19.

Läs mer om aktuella restriktioner i Sverige med anledning av Covid-19.

Nyheter

Visa mer