Det här gäller på Beckmans med anledning av Covid-19

Råd för att minska smittspridning av Covid-19 på Beckmans.

Följande gäller på Beckmans tillsvidare

 • Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk! Kom till skolan först när du känner dig fullt frisk igen. 
 • Håll avstånd! Lätt att glömma men är det absolut viktigaste sättet att undvika smittspridning. Därför har vi glesat ut närvaron på skolan så att vi är färre på plats samtidigt. Vi har också möblerat om i lokalerna för att göra det lättare att hålla avstånd till varandra. 
 • För att utglesningen ska fungera är en del kurser schemalagda som distansundervisning. Det innebär att du som har en distanskurs INTE ska vistas på skolan förrän tidigast kl 17.00 om du går i årskurs 2 el 3. Går du i 1:an får du INTE visats på skolan efter kl 17.00.
 • Tvätta händerna ofta! Dessutom finns det handsprit utplacerade runt om på skolan. 
 • Kramförbud! Tyvärr ett mycket tråkigt förbud. Vinka och le istället.
 • Använd personlig skyddsutrustning i våra verkstäder.  
 • Enkelriktade trapphus. Trappan i huvudentrén går upp medan den lilla entrén högre upp på Brahegatan går ned.
 • Vi tar inte emot externa besök.
 • Alla som kan ska arbeta hemma. Detta gäller vårterminen ut.
 • Resor i tjänsten beviljas ej. Det gäller vårterminen ut eller när annat besked ges.
 • Munskydd ska användas när du delar ett rum på skolan med en annan person. 
 • Intervjuer med sökande till våra utbildningar kommer att ske online.

Vi följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tar höjd för ev ändringar av dessa. Rektor fattar beslut om vad som gäller på Beckmans med anledning av Covid-19.

Läs mer om restriktioner som införts i Sverige med anledning av Covid-19.

Nyheter

Visa mer