Ett team på fem sistaårsstudenter i Visuell kommunikation har vunnit brons i den internationella reklamtävlingen One Show i New York.">

Brons i One Show för Beckmansstudenter

Ett team på fem sistaårsstudenter i Visuell kommunikation har vunnit brons i den internationella reklamtävlingen One Show i New York.

Brons för bidraget Lego Generator

Kristofer Gullard Lindgren, Petter Monsen, Tomas Möller, Simon Kraft och Axel Lokrantz Månson är studenterna bakom Lego Generator, bidraget som vunnit brons i kategorin Experiential Design and Promotion. Briefen från Lego var att locka besökare till butiken. Beckmansteamets har tagit fram konceptet Lego Generator – en maskin i Legobutiken som föreslår nya sets utifrån kundens Legokollektion.

—Det roliga med Lego är just alla oändliga variationer på hur det kan byggas ihop. Med Lego Generator vill vi bidra med nya kreativa idéer och visa på de oändliga kombinationerna. Tanken är att maskinen sorterar allt ditt Lego och matchar det med det enorma bibliotek av byggsatser och beskrivningar som finns. Och ut kommer ditt Lego sorterat i påsar efter nya förslag på hur du kan bygga ihop det, säger Axel Lokrantz Månson.

Merit Award för boten ”Wicki”

Förutom teamets vinst, har Simon Kraft dessutom tilldelats en merit award för sitt bidrag ”Wicki” i briefen Empathy to Equality. ”Wicki” är en bot som vill bidra till mer jämställdhet på Wikipedia.

–På Wikipedia skrivs bara runt 9 % av artiklarna av kvinnor, vilket innebär att nästan alla artiklar du läser har skrivits ur ett manligt perspektiv och lett till stor ojämnlikhet i representation och innehåll mellan könen på siten. Samtidigt tar fler kvinnor examen från världens universitet än någonsin tidigare vilket betyder att stora mängder texter och avhandlingar skrivs, texter som Wikipedia skulle kunna använda sig av. Boten “Wicki" är ett verktyg för universitet att enkelt översätta texter och avhandlingar från kvinnor i sina databaser till artiklar för Wikipedia, säger Simon.

Nyheter

Visa mer