Beckmansstudenter vill få människor att sitta hälsosamt

Från att själva ha idrottsbakgrund till att sitta ner hela dagarna. Elin Lindström och Liga Bulmiste bestämde sig för att förändra det ändlösa sittandet genom att flytta upp golvet i sittnivå och skapa en ny typ av kontorsstol.

Yonam – ett av fem förslag som vill förändra kontorsmiljön

Till Stockholm Furniture Fair fick sistaårsstudenterna på formprogrammet i uppgift att undersöka kontorsmiljön och ta i tur med två aktuella problem – stillasittande och koncentrationsproblem.

I ett försök att lösa frågan hur man kan sitta hälsosamt har Elin och Liga intervjuat yogalärare, ergonomer, naprapater och massageexperter. Till det har de lagt sin estetik och föreslår kontorsstolen Yonam som vill göra upp med den typ av kontorsmiljö vi skapat och föra in välmående, empati och intimitet som värden i skapandet av kontor idag.

–Vi tycker att kontor idag generellt är feltänkta. Vi vet om farorna med stillasittande men det finns inga alternativ till den vanliga kontorsstolen. Att helt göra sig av med den och få alla att sitta på golvet istället är naturligtvis för drastiskt och därför kan vår kontorsstol ses som en brygga mellan den miljö vi i väst har skapat och den vi vill skapa. I Yonam har helt enkelt golvet flyttat upp i sittnivå, berättar Elin.

Du hittar Yonam och fem andra förslag på hur vi kan förändra dagens kontorsmiljöer i Beckmans Designhögskolas monter VH03:42 i Greenhouse på Stockholm Furniture Fair 7-11 februari.

Välkommen!

Nyheter

Visa mer