Samira Bouabana är lektor i grafisk design och visuell kommunikation på Beckmans och en av grundarna till insamlingsstiftelsen Vi Gör Vad Vi Kan. Förra veckan deltog hon i FN:s konferens om den globala flyktingkrisen.">

Beckmanslektor på FN-toppmöte

Samira Bouabana är lektor i grafisk design och visuell kommunikation på Beckmans och en av grundarna till insamlingsstiftelsen Vi Gör Vad Vi Kan. Förra veckan deltog hon i FN:s konferens om den globala flyktingkrisen.

Temat för FN-toppmötet den 19 november

var den globala flyktingkrisen och målet att skapa ett internationellt samarbete där världen gemensamt tar ansvar för att ta hand om de enorma flyktingströmmarna på ett humant och koordinerat sätt. Förutom 100 statschefer fanns ett stort antal representanter från hjälporganisationer och civilsamhälle på plats, bland dem Vi Gör Vad Vi Kan! Vi ställde några frågor till Samira:

Berätta, hur lyckades ni komma till FN:s toppmöte?

­­–Det är första gången FN har bjudit in civilsamhället till den här typen av möte. Organisationer som arbetar med flykting eller migrationsfrågor fick ansöka om att delta och Vi Gör Vad Vi Kan blev utvalda som en av fyra svenska organisationer. 

Vi Gör Vad Vi Kan bildades förra hösten och samlade in 10 miljoner kronor inom loppet av 10 dagar. Pengarna går till att hjälpa människor på flykt och bidrar med stort och smått för att underlätta för flyktingar på plats i framförallt Grekland.

Vad diskuterades i rundabordssamtalen som pågick under toppmötet?

–Rundabordssamtalen var centrerade kring sju olika teman som t.ex orsaker till flykt och migration, internationella samarbeten, ansvarsfördelande och juridik. Utöver det pågick andra möten och sidoevents där en del var öppna och andra slutna.

Tror du att det kommer göra skillnad i FN:s framtida arbete med flyktingkrisen att också civila organisationer bjudits in för att delta i samtalen?

–Vi tyckte att det var ett viktigt erkännande av civilsamhället som ju visat en massa handlingskraft det senaste året. ”Vanliga människor” har tagit mycket ansvar både längs flyktvägarna och i mottagarländerna. Genom att bjuda in civilsamhället lyfter man fram att ett samarbete mellan alla aktörer (stat, civilsamhälle, organisationer) kan leda till ett värdigare liv i en flyktsituation. Sen om man pratar om vilken skillnad det här mötet kommer göra i framtiden återstår att se. Samtal är ju bra, men det viktiga är ju att det leder till handling framförallt från enskilda stater.

Hur är situationen i Grekland just nu?

–Det är många som sitter fast i läger i Grekland. VGVVK tittar just nu på hur man kan stötta grupper där som arbetar med t.ex skolgång för barn.

Nyheter

Visa mer