Fil.Dr. och formgivaren Andreas Nobel är ny lektor i Historia, Teori och Kontext på Formprogrammet på Beckmans.">

Andreas Nobel ny lektor på Formprogrammet

Fil.Dr. och formgivaren Andreas Nobel är ny lektor i Historia, Teori och Kontext på Formprogrammet på Beckmans.

Han började sin yrkesbana i designgruppen Uglycute som redan från start arbetade medvetet och aktivt för att låta teori, pedagogik och praktik befrukta varandra och bli till en ourskiljbar helhet.

—Detta har jag sedan använt i hela mitt yrkesliv som inredningsarkitekt och designer, som lärare på Konstfack, som skribent och som doktorand, berättar Andreas.

För ett drygt år sedan disputerade han på avhandlingen ”Dimmer på Upplysningen- text, form och formgivning”.

—Ämnet för min avhandling rör sig kring förhållandet form och innehåll i allmänhet och hur formgivning förhåller sig till samtidens syn på kunskap i synnerhet. Kunskap om dessa samband saknas tyvärr inom många kunskapsmiljöer, dock inte på Beckmans, och eftersom denna fråga fortfarande är mitt stora intresse vill jag befinna mig i en kunskapsmiljö där jag i dialog med studenter och lärare kan fördjupa mig ytterligare i ämnet.

—Det är verkligen roligt att välkomna Andreas Nobel till Beckmans! Hans gedigna kompetens inom såväl konstnärlig forskning som praktik kommer inte bara att leda till en spännande utveckling på vårt Formprogram, utan befrukta Beckmans pågående samtal om möten mellan teori och praktik på samtliga program, säger Cilla Robach, rektor.

Om ämnet Historia, Teori och Kontext på Beckmans

På Beckmans varvar vi kontinuerligt teori och praktik på alla tre utbildningsprogram. På Formprogrammet ger ämnet dig kunskap och verktyg att reflektera över formvärlden utifrån historiska, samtida och teoretiska perspektiv.

Nyheter

Visa mer