Affischutställning på Naturhistoriska – Life in Plastic, it’s Fanstastic

Sexton affischer av förstaårsstudenterna på Visuell kommunikation.

Life in Plastic, it's Fantastic

Haven fylls med skräp och framförallt av plast. Plastinvasionen är ett hot mot allt liv i och vid haven. För att uppmärksamma problemet har förstaårsstudenterna i visuell kommunikation fått i uppgift att göra affischer på temat ”Save the oceans – stop plastic pollution”.  

–I denna kurs har studenterna arbetat med en av de publiceringsformer inom visuell kommunikation som har längst historia, affischen. Nya tekniker för kommunikation skapas hela tiden, men affischen tycks bestå och återuppfinnas gång på gång. Hur tycker våra studenter att en affisch ska återuppfinnas år 2017? Hur kan man på affischens begränsade yta fånga mottagarens intresse och få hen att förstå och känna något, i detta fall om ett tungt ämne som plast i världshaven? säger Samira Bouabana, tf programansvarig för Visuell kommunikation och lektor i grafisk design och visuell kommunikation.

Internationellt affischprojekt

Utställningen är en del av ett internationellt affischprojekt där designstudenter från hela världen deltar med en affisch var på temat. Projektet arrangeras av Green Bauhaus Foundation.

Medverkande studenter: Tilda Aspelin, John Bengtsson, Sara Dunker, Hannah Green Youngblood, Ville Högström, Anna Knutsson, Agnes Moström, Måns Peterson, Reidar Pritzel, Lina Reidarsdotter Källström, Felix Scheynius, Louise Silfversparre, Adam Siversen Ljung, Julius Tuvenvall, Hedda Wallén, Fredrik Wickberg.

Tid & plats

Utställningen visas 6/10 2017 -7/1 2018 på Naturhistoriska riksmuseet, Linnérummet.
Vernissage 6 oktober kl 15.00–18.00 på Naturhistoriska, anmäl dig via vårt Facebookevent

Nyheter

Visa mer