Öppen föreläsning - design som social aktör

Karin Ehrnberger, MA i Industridesign från Konstfack, forskar i design och sociala sammanhang vid KTH. I sin forskning skapar hon kritiska designobjekt som avslöjar rådande föreställningar kring hur ett samhälle ska fungera och individens roll i detta. Hur vi genom design kodar våra prylar med hjälp av schablonbilder och hur vi ska kunna avkoda dessa med att jobba mer normkritiskt. Hon har tillsammans med kollegor tagit fram den manliga motsvarigheten till gynstolen, för att vända på perspektiven och peka på hur den kvinnliga gynstolen är utformad. Målet med sin avhandling är att visa på hur man genom att utgå från ett kritiskt helhetsperspektiv kan öppna upp för nya tankemönster och kreativa arbetsmetoder i designprocessen. Karin har under det senaste året även varit med i Vinnovas satsning Genuslabbet där hon tillsammans med tre andra forskare utformat normkritiska designmetoder för innovationsprocesser.

Välkommen att lyssna! Anmäl dig gärna via Facebook så vi vet hur många som kommer.