40/45 EXAMEN

14/19 Kort intro. The creator of a chatbot which overturned more than 160,000

parking fines and helped vulnerable people apply for emergency housing is now turning the bot to helping refugees claim asylum. The original DoNotPay, created by Stanford student Joshua Browder, describes itself as “the world’s first robot lawyer”, giving free legal aid to users through a simple-to-use chat interface. Ev länk till längre Introduktion (Zandra)

VISUELL KOMMUNIKATION

På Visuell kommunikation, VK, har studenterna under tre års tid möjlighet att utveckla sina konstnärliga, sociala och tekniska förmågor med visuell kommunikation som grund. I ... Läs mer

FORM

Forms treåriga konstnärliga kandidatprogram har produktdesign som huvudämne och inkluderar närliggande designrelaterade ämnen. Studentens huvudsakliga yrkestitel kommer efter godkänd avslutad utbildning att vara produktdesigner. Vi ... Läs mer

MODE

För modestudenterna på Beckmans Designhögskola avslutas den treåriga kandidatutbildningen med att de skapar en egen kollektion. Syftet är att de ska genomföra en hel designprocess ... Läs mer

Visa mer