Jamska

Tobias Gerhardsson

Jamskan kommer från Jämtland. Det är en dialekt, eller ett språk, beroende på vem du frågar, som riskerar att försvinna. Mitt projekt är en kärleksförklaring till jamskan som jag växt upp med och ett utforskande av de ord och känslor som denna dialekt bär på.

Mitt arbete är en audiovisuell berättelse om en egendomlig och unik dialekt, människorna som talar den och platsen de kommer från. Med utgångspunkten att upplysa om jamskans existens samt förhöja dialektens närvaro på nätet är resultatet av projektet en hemsida för jamskan att fortleva och upplevas på. Projektet fungerar därmed också som ett försök till att utforska och demonstrera hemsidors potential som ett historieberättande medium.

Vid sidan av att presentera jamskans historia och beståndsdelar är syftet med mitt projekt att besvara frågor om ursprung, identitet och språkbevarande. Varför ska vi bevara jamskan? Vad spelar identitet för roll? Vilka metoder ska vi använda för att bevara språk? Jag har efter fyra år som ”exiljämte” rest tillbaka till Jämtland och försökt besvara dessa och andra frågor med hjälp av jamtarna själva.

www.jamska.se

Kontakt:
tobias.gerhardsson@gmail.com
www.tobiasgerhardsson.com

Tack till:
Jamtarna, Bengteric Gerhardsson.

Visa mer