MACK 0744

Sebastian Örtegren

Något av det första man möts av när man kommer till min hemstad Flen är en nedlagd och förfallen bensinmack. Jag drar paralleller mellan hur invånare ser på den gamla macken och hur de ser på sin stad – som ful och tråkig. Hur kan design och kommunikation förändra synen på staden?

I en tid då större städer växer och mindre orter avbefolkas har liknande platser, tomma och bortglömda, blivit allt vanligare. På senare år har dock den negativa trenden vänt i Flen. Det beror främst på mottagandet av utlandsfödda, men även på att folk flyttar till Flen från andra delar av landet. I projektet utforskar jag hur man kan integrera nyinflyttade och de sedan länge bosatta.

MACK 0744 är ett kulturcenter i mikroformat med syfte att skapa möten mellan människor oberoende av bakgrund, ålder och etnicitet samt att fylla tomrummet i stadens kulturutbud och ge platsen ett nytt liv. 

Projektet har resulterat i ett koncept med tillhörande designidentitet, som har applicerats på allt från stationärt material och arbetsklädsel till skyltning och kommunikation. Med projektet vill jag tydligt visualisera mitt förslag och skapa diskussionsunderlag för vad som kan uppkomma på platsen.

Kontakt:
sebastianortegren@gmail.com
+46 72 012 77 29
www.sebastianortegren.com

Tack till:
Hans Davis, Sophia Wood, Hans Gedda, Jonathan Jervelind och Eric Svensson.

Visa mer