Upside-Down

Robert Wettebrandt

Jag vill skapa mer inkluderande design genom brukarens möjlighet att påverka den.  

Jag upplever att många produkter för hemmet alienerar användarna genom ett statiskt utförande. Med mitt projekt vill jag genom formgivning belysa och stärka relationen mellan produkten och brukaren. Därför har jag fokuserat på användandet och brukarens möjlighet att påverka. Med denna ingång har jag formgivit hybridlampan Upside-Down. Lampan har en utfällbar upphängning som ger brukaren möjligheten att själv påverka var lampan kan placeras. Upside-Down är också utrustad med en dimmer för brukarens möjlighet att styra ljusstyrkan. Valmöjligheterna bidrar till en mer jämställd och längre relation mellan produkten och brukaren.

I min research har jag studerat produkter som på ett eller annat sätt tillför något extra till relationen mellan brukaren och produkten. Därefter skissat på idéer, byggt modeller och arbetat i 3D-program för att visualisera och definiera designen och testa olika former, proportioner och konstruktionslösningar.

Kontakt: 
robert.wettebrandt@gmail.com
+ 46 76 083 45 57
www.robertwettebrandt.com

Visa mer