Narrow Spectra

Natalie Johansson Strand

Mitt arbete är en utredning om kvinnors kroppsliga integritet. En gestaltning som lyfter fram det öppna i det tillknäppta, det fria i det stängda, inspirerat av ett osynligt attribut.

Mitt examensprojekt tar avstamp i en nostalgisk, emotionell och vis karaktär, vars liv symboliserar det oförutsägbara ödet och det ofrånkomliga åldrandet. Jag har arbetat med att återskapa och gestalta ett stämningsfullt arkiv, där sammansättningen av material, färg och plaggtyper speglar den stereotypa ”tanten”. Tanten har varit min utmaning i projektet, vi har varit i konflikt samtidigt som hon har varit min största inspiration och förebild. Hon är en laddad etikett för en viss typ av äldre kvinna, en intresseväckande och provocerande figur i samtiden. 

Jag har dessutom haft mig själv som utgångspunkt för att utreda mina egna känslor, tankar och beteenden utifrån kvinnokroppens roll i en modekontext. Min målsättning har varit att förstå hur jag och andra kvinnor i olika åldrar ser på avkläddhet med integritet, när prydlighet möter frigörelse. 

Jag har strävat efter att kollektionen ska vara subtil och taktil, kännas som en förvandling för en kontemporär kvinna där materialval och formgivning påverkar upplevelsen för bäraren grundat på trovärdighet och värdighet. 

Kontakt: 
natalie.jstrand@gmail.com
+ 46 73 156 03 83
www.instagram.com/njsarchive

Tack till:
Astrid Olsson, Amélie Marciasini, Maya Sundholm, Sofia Isdahl.

Visa mer