Reflektioner

Maria Ahlgren

Att mediebilder är normbildande är de flesta medvetna om, men hur förhåller vi oss till bildnormer när vi porträtterar oss själva? Vilka möjligheter har vi som bildskapare och betraktare att
omförhandla nedärvda strukturer i bild?

Historiskt har kvinnor porträtterats av män, den manliga blicken har i mångt och mycket definierat bilden av kvinnan. Med sociala medier har bildflödet, i ett avseende, demokratiserats. Selfien har gjort det möjligt att berätta sin egen historia i bild och visa upp sig som den man vill vara. Trots det är många flöden relativt likriktade. Jag upplever att stereo­typa bildkonventioner ofta kritiseras i kommersiell media men att det blir mer komplicerat när det kommer till oss själva och våra egna flöden. Vad beror det på och hur kan vi prata om det i kommunikation?

Som grafisk designer funderar jag på mitt ansvar och vad jag kan bidra med. Genom samtal med fotografer, bildkonstnärer och instagram-profiler har jag undersökt ämnet porträttering, dess möjligheter och problematik. Resultatet har sammanställts i en bok med syfte att uppmuntra till reflektion.

Kontakt: 
hello@mariaahlgren.com 
www.mariaahlgren.com

Tack till:
Matilda Plöjel, Genusredaktörerna, Linjepunkt, Göteborgstryckeriet, Annika von Hausswolff, Iréne Berggren, Susanna Lycke och alla medverkande.

Visa mer