Enclothed Cognition

Malin Delin

Det har länge varit känt att kläder påverkar hur andra uppfattar oss, men forskning visar att de kläder vi har på oss även påverkar våra egna psykologiska processer. Forskarna kallar fenomenet ”enclothed cognition”.

En studie på Northwestern University i USA fick mig att reflektera över hur plaggtyper är laddade med symbolvärden och hur de i förlängningen påverkar oss som bärare. I mitt examensprojekt har jag valt att utmana kategoriseringen av plagg genom att försöka frångå klassiska plaggtyper. Jag har frågat mig själv vad jag genom färg, form, textur och silhuett kan tillföra som modedesigner i utvecklingen av modet och dess psykologiska påverkan på oss. Jag har skapat en kollektion som ger bäraren tolkningsföreträde att själv bestämma när, var och hur man vill klä sig i olika plagg. Jag har försökt att skapa en utopi eller en drömvärld där bäraren är fri från de kategoriseringar och begränsningar som klassiska plaggtyper producerar.

Kontakt: 
malin.c.delin@gmail.com
+46 73 034 58 81
www.instagram.com/malindelin

Tack till:
Astrid Olsson, Maya Sundholm, Petra Norden, Siah Javaheri, Anna Scholz, Emma Krantz, Caroline Blomgren.

Visa mer