Ninnan Santesson 1891–1969

Linnéa Carlson

Ett återkommande tema i samtida feministiska gestaltningar av kvinnor är att presentera personen som en perfekt och stabil karaktär, en stark kvinna. Den starka kvinnan har blivit så upplyft att hon inte går att identifiera sig med längre. Historier om gränsöverskridande framgång och högljudda personligheter skapar en ensidig uppfattning om kvinnors kamp. Detta projekt ämnar bidra till en nyansering av den feministiska retoriken och de idealbilder vi omger oss med. Projektet är också mitt försök att lära känna konstnären Ninnan Santesson genom hennes tankar och känslor. 

I en stor samling brev till sin mamma Edith, syster Etty och vännen Siri Derkert syns ett rikt känslospektrum från en kvinna som outtröttligt kämpar för att överleva som konstnär i ett mansdominerat samhälle. Tillsammans med gamla fotografier och dokumenterade samtal med personer som lever i dag har jag skapat ett arkiv tillägnat Ninnans liv.

www.ninnan-santessons-samling.se

Kontakt: 
hello@linneacarlson.se
www.linneacarlson.se

Tack till:
Göteborgstryckeriet, Aare och Hertz. Fullständig tacklista finns i trycksaken och på projektets hemsida.

Visa mer