Regenerated

Jim Claesson Zsuppan

Är det möjligt att göra något funktionellt och estetiskt tilltalande av ett material som i sitt tillstånd betraktas som avfall?

I en tid präglad av överflöd och konsumtion är det lätt att bli passiv trots, eller kanske på grund av, att vi är medvetna om de påfrestningar som vår konsumtion utgör för klimatet. Vad kan jag som formgivare göra? Mitt arbete utforskar möjligheter inom konventionella designuppdrag genom att reflektera över konsumtion och hållbarhet. 

Jag har arbetat med en svensk möbelproducent, baserat på deras mål och identitet, jag har utformat produktförslag som återanvänder det förkastade materialet och omsätter det i en ny produkt. Transformationen från spill till produkt ändrar materialets status och ger det ett nytt sammanhang. Jag hoppas att projektet visar möjligheterna i alternativa produktionsmodeller, i en tillvaro som på sikt kommer kräva att vi ”gör mer av mindre”.

Kontakt:
jim.zsuppan@gmail.com
+46 70 488 14 40
www.instagram.com/studiojimzsuppan

Tack till:
Karl Andersson & Söner, LG Collection, EGE, Justin Boyesen, Kitty Schumacher & Isabella Gori.

Visa mer