Equally Strong

Hanna Wik

Hur skulle gymmet se ut om fördomen att kvinnor tränar för att bli mindre och att män tränar för att bli större ersattes av idén att både män och kvinnor tränar för att bli starka, friska och glada? 

Syftet med Equally Strong är att utmana rådande normer kring kön och identitet och att, genom design, bryta dessa. Tänk om det inte längre fanns något typiskt manligt eller kvinnligt, utan i stället bara olika individer som vill få ut olika saker av sin träning. Träning är till för alla och därför ska också alla känna sig inkluderade, vilken form av träning man än väljer att utöva. Fokus har riktats mot den typ av träning som är mest könskodad: gymträning med fria vikter. Med projektet vill jag visa hur design kan förändra förhållandet mellan brukare och produkt. Genom att förändra gymmet tror jag att fler kommer att känna sig välkomna till en, i dagsläget, starkt könskodad miljö. Genom att använda mig av design som verktyg är målet att redskapen ska uppmana till en ny era för träning. En era där alla är välkomna oavsett kön.

Kontakt: 
hannamaria.wik@gmail.com
+46 735 86 41 80
www.hannawik.com

Tack till:
Active Life Foundation, Emelie Svensson, Carl Kleiner, Kungsörs tråd- och rörteknik, Kvadrat.

Visa mer