ISBN 978-91-639-3233-5

Greta Colloca

Vad är egentligen en designer och vad har en designer för ansvar och möjligheter? Rollen som formgivare handlar till stor del om att väga alternativ mot varandra, att förutspå framtida effekter av ett designbeslut.

I det här projektet har jag undersökt bokproduktion och dess beståndsdelar. Boken är både resultatet av och utgångspunkten för min studie.  

Kontakt:
mail@gretacolloca.com
www.gretacolloca.com

Tack till:
Livonia Print, Arctic Paper, Kvadrat, Nina Ulmaja, Adam Nyström och alla medverkande.

Visa mer