Popup Club

Erik Kölare

Popup Club är en klubb för spontanfotboll. Med en app samt vändbara fotbollströjor, som främjar spontana matcher, är klubbens metoder för att träffas och spela fotboll lika flexibla som sporten i sig.   

I takt med att föreningslivet minskar, söker folk sig till verksamheter där man kan delta på egna villkor och i egna former. Kanske är det därför spontanfotbollen är på uppgång — många menar till och med att man kan se en hel kultur växa fram. I det här projektet utforskar jag hur jag som visuell kommunikatör kan främja denna kulturs framväxt.

Jag ser fotbollsplanen som en mötesplats. Visionen är att man ska kunna gå till vilken plan som helst och hitta andra att spela med. Popup Clubs fotbollströja fungerar på så sätt som en form av call-to-action, att bära tröjan är en indikation på att du vill spela fotboll med andra. Genom att göra tröjan vändbar förenklas processen att spela med andra eftersom man enkelt kan dela in sig i lag.    En tillhörande app registrerar automatiskt när användaren går in på en fotbollsplan och mäter aktiviteten på respektive plan, vilket visar andra var det finns möjlighet att spela fotboll just då.

Kontakt: 
contact@erikkolare.com
www.erikkolare.com

Tack till:
Sam Dodds, Minna Sakaria.

Visa mer