Freedom; Isolated

Emil Balesic

Ett porträtt av när reglers gränser suddas ut och tillåter rum för frihet och lust. En plats där du andas och hämtar styrka för att kunna komma tillbaka en aning mer hel.

Frihet kan uppfattas på många olika vis, men existerar alltid i relation till sin motpol: förtryck. Mellan stunderna då vi som individer förtrycks, genom allt från monotona krav i vår vardag till korrupta ideal, finner vi sammanhang och platser där vi tillåts uttrycka vår rätt att utöva frihet. Dessa andrum bildas i allt från fysiska platser och socialt umgänge till mentala konstruktioner och förhållningssätt till omgivningen. 

Bilder och representationer är viktiga och effektiva verktyg i kampen för att expandera dessa sammanhang av frihet och acceptans. Detta rörliga porträtt är menat som ett bidrag till att lösa upp klustret av krav och förvrängda ideal som omger och hämmar oss.

Freedom; Isolated är ett eget sammanhang där bilder och deras attribut skapar ett förslag till en plats att inspireras av och där man kan återhämta sig från de krav som inte vill tillåta oss att vara gränslösa och fria. Porträttet berättar om en utövad frihet, i kamp med de normer och krav som oundvikligt fängslar den. 

Kontakt:
balesic.emil@gmail.com

Tack till:
Trinity, Erik Haal, Ruben Malmer. 

Visa mer