Gathers

Disa Gadd

Mitt projekt är en undersökning i textilhantverk och emotionell hållbarhet med inspiration hämtad från människans komplicerade förhållande till naturen.

Hantverk är främst mitt arbetssätt, men också en inspirationskälla. Det tar plats i kollektionen i form av virkning, smock och materialtekniker. Här finns över 40 meter smockat siden och en kilometer virkad skinntråd. Utförandet av de material som jag har producerat själv speglar handens roll i projektet och min nutida/framtida tolkning av hur hantverk kan se ut.

Min huvudsakliga inspiration har bestått av människans förhållande till naturen, och den kontrast som finns mellan dem. Kontrasten har spelat en central roll i form, färg och skärningar i kollektionen. Naturen står för det organiska och den poetiska känslan i arbetet, och de mer grafiska, hårdare och lite mer tekniska delarna i kollektionen står för människan.

Vi glider längre och längre bort från den kontakt vi en gång har haft med naturen. Jag har velat visa det vackra vi har genom att arbeta naturnära och organiskt med min inspiration, och har låtit kläderna representera denna relation. Min långsiktiga målsättning är att skapa plagg som producerar ett begär att vilja leva och agera närmare natur och hantverk. 

Kontakt: 
hello@disagadd.com
+46 73 321 33 37
www.disagadd.com
www.instagram.com/disagadd

Tack till:
Careb Trading AB, Maya Sundholm, Benedicte Eggesbø, Diana Orving, Anders Haal.

Visa mer