Carry On Collection

Angelica Eichler

Uniformen har en särskild plats i vårt samhälle, men dess funktion är både bredare och mer komplex än vad som slår en vid första anblick. Det är uniformens mångfacetterade egenskaper som ligger till grund för Carry On Collection.

Kläder är de konkreta plagg som vi kan ta av och på oss och som kan beskrivas i ett objektivt perspektiv. Mode, å andra sidan, är de immateriella värden och symboler som följer med plaggen. I uniformens värld blir gränsdragningen mellan mode och kläder tydligare än någon annanstans. De värden och symboler som följer med en uniform är tydliga och direkta, det råder sällan något tvivel om vad de betyder. Det är unikt för uniformen; i modesystemet är frågan om var gränsen mellan kläder och mode går sällan lika tydlig. Att använda uniformen som utgångspunkt har tillåtit mig att utforska relationen mellan kläder och mode, mellan kläders praktiska funktionalitet och dess sociala funktioner.

Jag har dekonstruerat och rekonstruerat statussymboler inom ramen för kontexten uniform och noggrant arbetat fram en färgkarta som skiljer sig från den som av tradition associeras till uniform. Min process har syftat till att utforska huruvida den sociala funktionen i ett plagg är relaterad till dess praktiska funktionalitet. 

Kontakt: 
angelica.eichler@gmail.com 
+46 73 681 18 40 
www.instagram.com/angelicaeichler

Tack till:
Sanna Kvist, Astrid Olsson.

Visa mer