People’s Stories About Desire

Alf Arén 

I det materialistiska konsumtionssamhället som bygger på tillväxt konsumerar vi utifrån begär och inte behov. Dessa begär verkar vara grunden till de stora och små problem som vi ser i dag. Med detta projekt vill vi tillsammans med andra undersöka begär som begrepp och hur begären tar form i våra liv. Vår förhoppning är att de som tar del av projektet ska spegla sig själva i innehållet och att denna reflektion ska sprida sig som ringar på vattnet.

Arbetet är en filosofisk undersökning av begär i två delar.

Kontakt:
alf.j.aren@gmail.com
+46  72 037 36 01
skype: alf_aren

Tack till:
Andreas Nobel, Anja Palmgren, Fredrika Spindler, Jakob Solgren, Katarina Trodden, Loffe Palmgren, Marie Grefberg, Micke Johansson, Pressgrannar, Parasto Backman och alla medverkande i antologin.

Visa mer