VISUELL KOMMUNIKATION

180 hp

På Visuell kommunikation, VK, har studenterna under tre års tid möjlighet att utveckla sina konstnärliga, sociala och tekniska förmågor med visuell kommunikation som grund. I individuella uppgifter utvecklar de sitt eget formspråk. I andra uppgifter samarbetar de i klassen, mellan programmen och med externa samarbetspartner, genom gästlärare och uppdrag. När studenterna examineras har de kunnat knyta många kontakter inför yrkeslivet, både med etablerade aktörer och varandra. 

Beckmans Designhögskola genomsyras av attityden att allt är möjligt. Efter examen går en del vidare till masterstudier, några frilansar och andra anställs på design- och reklambyråer. Vi på VK vill att programmet ska ge möjlighet att arbeta i konstnärlig eller kommersiell verksamhet, men även i gränslandet däremellan. Vart de än söker sig, vill vi att de ska ha en bra grund för att i sin yrkesroll överleva i en föränderlig framtid. Vi hoppas att den öppenhet för olika frågor, metoder och tekniker de berikar skolan med i dag är något de tar med sig ut i yrkeslivet.

Det nyfikna förhållningssätt med vilket årets studenter undersöker representation, jämställdhet och hierarkier är något vi hoppas branschen tar emot med öppna armar. Vi tror nämligen att vår samtid behöver empatiska, engagerade, samarbetsvilliga och seriösa yrkesutövare. 

Examensprojekten är resultatet av utbildningens längsta och mest självständiga kurs. Studenten väljer ett ämne att arbete med i 18 långa veckor. Det är en uppgift som kräver mod, fantasi och disciplin. Modet att påstå att något är intressant, och fantasi och disciplin för att gestalta och kommunicera idén så att vi andra kan ta del av den. I årets utställning hittar vi bland annat detektivmässiga undersökningar av produktionsmetoder och historieskrivning, idéer för social inkludering, frågor kring designerns roll i en digitaliserad framtid och i att skapa begär i vår samtid och frågor om vem och vad som representeras i medierna.

Samira Bouabana Lektor och t f programansvarig

Visa mer