MODE

180 hp

För modestudenterna på Beckmans Designhögskola avslutas den treåriga kandidatutbildningen med att de skapar en egen kollektion. Syftet är att de ska genomföra en hel designprocess och få möjlighet att utforska inriktningen som designer. Visa att de behärskar processen från A till Ö, från research och konceptformulering till framtagande av plagg som illustrerar vad de vill säga som kreatörer. Att de är medvetna om vilken roll de vill ha och vad de skulle vilja tillföra existerande modescen – men även större rum; världen runt omkring.

Inför arbetet med den avslutande kollektionen har studenterna i tre år inspirerats, uppmuntrats och utmanats att hitta sina identiteter som kreatörer. Flera gånger i verklighetsliknande samarbetsprojekt med externa aktörer men även i olika konstellationer med studenter på skolan. Andra gånger har kurserna varit mer inåtriktade, med mindre fokus på färdigt resultat och mer på att stretcha idéer samt att våga ta risker.

Viktiga frågeställningar för årets avgångsklass har handlat om identitet, men också om kroppen och hur den förhåller sig till form och rörelse. Det har också handlat om att dekonstruera och rekonstruera klädkoder, att arbeta med kläders symbolik, tankar kring ungdomar som säger nej till alkohol eller vikten av att värdesätta och bevara hantverk. Vissa studenter har drömt sig bort i fantasin medan andra befunnit sig i en krass verklighet. Något samtliga kollektioner har gemensamt är ett fokus på individualitet och att accepteras för den man är: en nykter ungdom, queer, ”vanlig” man eller tant. En bättre värld.

Pär Engsheden
Programansvarig

Pressbilder

Visa mer