FORM

180 hp

Forms treåriga konstnärliga kandidatprogram har produktdesign som huvudämne och inkluderar närliggande designrelaterade ämnen. Studentens huvudsakliga yrkestitel kommer efter godkänd avslutad utbildning att vara produktdesigner.

Vi tillämpar ett holistiskt perspektiv: produkten står alltid i relation till människan och kroppen liksom till en miljö och en rumslighet. Objekten ska upplevas, användas, kommunicera och verka i ett sammanhang med en mängd olika förutsättningar. Sammanhanget styr behoven och designern formar lösningar.

Vissa studenter är mer visuella, konstnärliga, andra mer praktiska och några är mer teoretiska. Vår uppgift är att ta vara på, utmana och uppmuntra studenternas olikheter och förmågor med kombinationer av olika perspektiv och ämnen med syfte att examinera reflekterande, engagerade, professionella designer. Utbildningen genomsyras av en stor öppenhet och lyhördhet för att möjliggöra nya tankar och nya former, som visar vad design kan vara i framtiden och hur design kan bli ett medel för att möta framtidens utmaningar.

Designmetodik och gestaltning är stommen i undervisningen och genom att förena teori och praktik utmanas och utvecklas studenterna till att ha ett kritisk reflekterande förhållningssätt med hög grad av omvärldsperspektiv.

Utbildningen består av kurser som främst är projektbaserade i form av föreläsningar, seminarier, handledning, praktiska lektioner och studiebesök. Genom att kombinera konstnärliga metoder, moderna och traditionella tekniker och ett experimentellt undersökande, vävs förståelsen och användningen samman till en kunskap som omsätts i praktik.

Undervisningen sker med hjälp av yrkesverksamma anställda lärare som ger en kontinuitet och förståelse för varje students individuella behov och utveckling. Anlitade gästlärare och samarbetspartner kompletterar med kunskap och perspektiv från yrkesområdet och blir viktiga kontaktytor inför framtiden.

Årets examensarbeten präglas av viljan att angripa och forma projekt utifrån en idé, ett problem eller en målgrupp som ligger utanför de egna behoven. Att göra träning eller smink åtkomligt och inkluderande, eller att formge måltidens produkter så som kocken komponerar en måltid, att hänge sig åt att underlätta anhörigas vardag, eller att skärskåda begärets innersta väsen.


Margot Barolo
Programansvarig

Visa mer