Examenswebb 2017

18–23.05.17


Vardagar: 12:00–19:00
Helg: 11:00–16:00
Brahegatan 10
Stockholm

Välkommen till Beckmans Examenspublicering – arbete pågår.

2017 publiceras examensresultatet av 32 studenter som under tre år studerat på Beckmans. Du möter deras arbeten i form av examensvisning, examensutställning, digital katalog, vid guidade visningar och i samtal. Examensarbetena är självständiga arbeten, de studenter som blir godkända erhåller en kandidatexamen i design på konstnärlig grund inom Form, Mode eller Visuell kommunikation.

Beckmans arbetar samtida med att kombinera design, nyfikenhet och empati genom medveten pedagogik och samverkan. Metoderna som används är praktikbaserade, på konstnärlig grund, vilket betyder att vi också vill utveckla visningsformerna för våra ämnen. På Beckmans undersöks formuleringar och gestaltningar för vad design kan innehålla och hur design kan påverka samhället som en kulturform i nära dialog med de branscher och människor vi delar intressen med. Det är ett arbete som lyckligtvis aldrig tar slut. Det är pågående, trots att personer kommer och går. Så byggs institutioner, genom bidrag från dem som verkar nu och dem som i en framtid fortsätter uppdraget. Institutionsbyggen görs inte för dem som en gång var, utan för alla dem som ska komma. För alla som drömmer om att få tillhöra, utmana och utveckla.

Vi vet inte vilka de är, bara att de kommer att överraska oss med det vi inte visste eller det vi inte ville se. Det kan skava och det är bra. Och studenter ska i sina arbeten inom ramen för utbildningens mål vara precis så fria, knasiga, krävande, generösa eller allvarliga som de vill vara. Det vill vi att ni ska få ta del av i examenspubliceringens alla delar.

På Beckmans pågår en process för att synliggöra den pedagogik och de metoder vi använder. Inte för att kasta ut bebisar med badvattnet – utan för att rensa ut spöken och andar ur garderoben. De är sällan så obehagliga som de verkar när de syns öppet, tvärtom är institutionshistoria viktigt för att förstå hur samtiden är formad.

Sakernas tillstånd är viktigt för studenter, det är en del av deras motiv att verka. Varje tid har sin syn på vad konstnärlig grund är, vad mode, visuell kommunikation och form ska vara. Det kan vara frestande att ringa in, slå fast och paketera eller frossa loss i nostalgi. Men det handlar nog mer om att se och pröva om också det oväntade kan ingå – och hur det i så fall kan skapa mening – och att samtidigt försöka bereda plats för ännu fler och motsträviga beskrivningar. För lika säkert som att Beckmans inte bara startades av Anders Beckman utan även av Göta Trägårdh är det att alla tider har sina blinda fläckar. Och studenter vill sällan andas andras livsluft, de vill vara nya och fria i förhållande till vad som varit, även om de bygger vidare på det som finns.

Därför vill Beckmans bereda plats för materialisering, reflektion och ny kunskap. Vi vill ställa frågor och möta elastiskt motstånd. Vi vill att studenter ska gå från konsument till producent och göra egna val och erfarenheter.

Genom att ta del av studenternas arbeten firar vi den kunskap som är unik för skolan. Vi firar denna kunskap i ett samhälle som behöver nyanser. Att dela med sig, vara generös och visa det som gjorts. Det är vad examenspublicering handlar om – att bidra med bitar till en gemensam förståelse där du som besökare också är en viktig del av kunskapsprocessen.

Tack till alla fantastiska som arbetar, undervisar, pluggar, designar och samarbetar på och för Beckmans. Utan er vore Beckmans inte möjligt.

Bästa hälsningar,

Zandra Ahl
Rektor

Här tackar vi årets medverkande och sponsorer.

VISUELL KOMMUNIKATION

På Visuell kommunikation, VK, har studenterna under tre års tid möjlighet att utveckla sina konstnärliga, sociala och tekniska förmågor med visuell kommunikation som grund. I ... Läs mer

FORM

Forms treåriga konstnärliga kandidatprogram har produktdesign som huvudämne och inkluderar närliggande designrelaterade ämnen. Studentens huvudsakliga yrkestitel kommer efter godkänd avslutad utbildning att vara produktdesigner. Vi ... Läs mer

MODE

För modestudenterna på Beckmans Designhögskola avslutas den treåriga kandidatutbildningen med att de skapar en egen kollektion. Syftet är att de ska genomföra en hel designprocess ... Läs mer

Visa mer