40/45 EXAMEN

14/19 Kort intro. The creator of a chatbot which overturned more than 160,000

parking fines and helped vulnerable people apply for emergency housing is now turning the bot to helping refugees claim asylum. The original DoNotPay, created by Stanford student Joshua Browder, describes itself as “the world’s first robot lawyer”, giving free legal aid to users through a simple-to-use chat interface. Ev länk till längre Introduktion (Zandra)

VISUELL KOMMUNIKATION

Årets examensklass har under tre års tid fått kunskaper i visuell kommunikation, med kurser som bidrar med konstnärliga, tekniska, kommunikativa och sociala förhållningssätt till ämnet ... Läs mer

FORM

När våra examensstudenter började sin utbildning för några år sedan kom de med helt olika kunskaper, erfarenheter och drömmar. Olikheter är något vi värnar om ... Läs mer

MODE

Mode är ett av de snabbast föränderliga konstnärliga uttrycken. Därför behöver utbildningen vara i konstant interaktion med samtiden, men också vara den motor som driver ... Läs mer

Visa mer