Jag sträcker mig dit solen lyser

Sandra Saeidi

Det ekar från ett liv som jag inte levt men som närvarar med trauma och kärlek. Arvet som jag fått berättas genom långa historier och yttrar sig i objekt som binder mig samman med det förflutna. Med olika sorters blommor läker jag ihop.

Kontakt:
sandra.susansaeidi@gmail.com 
+ 46 73 982 70 73 
instagram.com/sandra.saeidi

Tack till:
Susan Saeidi, Goran Eragi, Maricka Allensten, Anadora Dixon, Jannica Hagfors och Adrian Falkarp.

Visa mer