VISUELL KOMMUNIKATION

180 hp

Årets examensklass har under tre års tid fått kunskaper i visuell kommunikation, med kurser som bidrar med konstnärliga, tekniska, kommunikativa och sociala förhållningssätt till ämnet. I en mix av individuella uppgifter och grupparbeten har studenten utvecklat sitt eget formspråk och sitt förhållande till vad visuell kommunikation kan vara.  

Examensutställningen är resultatet av utbildningens längsta och mest självständiga kurs. Studenten har arbetat med sitt projekt i 18 långa veckor. Det är en krävande uppgift att arbeta med något så länge och hitta de metoder som får projektet att röra sig framåt ända in i mål. 

Eftersom ämnet visuell kommunikation alltid förmedlar ett innehåll, får besökaren både en inblick i vilket innehåll som intresserar våra studenter våren 2019 och ta del av alla de sätt de väljer att gestalta detta innehåll på.  

I en klass som gått tillsammans i tre år uppstår likheter, men glädjande nog behåller studenterna också sina olikheter. De ämnen studenterna har arbetat med är allt från sociala frågor som ensamhet, stereotypiska könsbeskrivningar och preventivmedel för män till konsumtionskritiska frågor kring hur de tekniska möjligheterna påverkar klimatet och till undersökningar av barns lek och lärande. Gestaltningen rymmer en mångfald av medier: filmer, trycksaker, digitala plattformar, hemsidor, objekt och installationer med besökaren i fokus.  

Vi hoppas att ni går från utställningen och har upplevt och lärt er nya saker, det har i alla fall vi lärare som handlett projekten gjort!   

Samira Bouabana
Programansvarig

Visa mer