FORM

180 hp

När våra examensstudenter började sin utbildning för några år sedan kom de med helt olika kunskaper, erfarenheter och drömmar. Olikheter är något vi värnar om att de ska behålla, förädla och utveckla, eftersom det bidrar till den mångfald av produkter och miljöer som vi behöver. De har också saker gemensamt som konstnärlig begåvning, en stark vilja och önskan om att få uttrycka sig, utveckla kunskaper och få möjlighet att möta och arbeta med andra som vill detsamma. Tillsammans har deras kunskapsbank nu vuxit och de behärskar metoder och processer som gör dem redo att både ta sig an uppdrag och själva skapa viktiga projekt inom designfältet.

Året examensklass utmärker sig genom stark gemenskap och respekt för varandra. Vi kan spåra några gemensamma beröringspunkter som de valt att gestalta på olika sätt. I flera examensarbeten har studenter vänt blicken inåt och sökt efter svar på stora och små frågor. Det finns en nyfikenhet på företeelser, beteenden och sakers påverkan på miljö och människa som undersöks genom att testa metoder eller uppfinna nya. Några resulterar i objekt som kanske berör det kollektiva medvetandet och skapar igenkänning, andra skapar applikationer som flyttar gränserna för vad design kan vara. Jag tror att många av årets examensstudenter från Form kommer att medverka till den gränsutvidgning som designproduktionen är redo att ta, för att göra design som är relevant i dag och i morgon.    

Margot Barolo
Programansvarig

Visa mer