Teori OCH praktik

Sommarläser Andreas Nobels doktorsavhandling Dimmer på upplysningen (2014) där han diskuterar olika värderingar av kunskap som produceras i text eller formgivning, där textens kunskap är mer värd. Mitt mål är att Beckmans utbildningar bidrar till att formgivarens, modedesigners och kommunikatörens kunskapsproduktion uppvärderas i samhället!

Blogg

Visa mer