Samtal med Beckmans styrelse och stiftare

Beckmans delvis nya styrelse och representanter mötte studenter och personal i ett samtal om framtidens utmaningar och vikten av kreativitet och utbildning på konstnärlig grund för att möta dessa. Hur Beckmans tar nästa kliv på resan diskuterades med intensitet och seriositet.

Blogg

Visa mer