F17 + Designtorget

Småskalig produktion - form, funktion, material, ekonomi har varit formtvåornas uppgift i denna kurs. Varje föremål finns i 10 ex till försäljning på Designtorget Kulturhuset.

Blogg

Visa mer