Visuell kommunikation 180 hp

Vill du arbeta som kommunikatör, art director, creative director eller grafisk formgivare i Sverige eller internationellt? Då är Visuell kommunikation rätt utbildning för dig.

Läs mer

Visuell kommunikation

Visuell kommunikation handlar om den gestaltade kommunikation som omger oss såväl i det fysiska rummet som i traditionella och nya media. Området är stort och har utvecklats snabbt under de senaste decennierna. Kommunikation mellan människor påverkar hur vi uppfattar världen, vad vi värderar och hur vi diskuterar med varandra. Beckmans erbjuder utbildning inom visuell kommunikation på kandidatnivå och förberedande nivå.

Konstnärlig kandidatexamen 180 hp

Programmet Visuell kommunikation 180 hp ger de konstnärliga och professionella förutsättningar som krävs för en utvecklande yrkeskarriär inom kommunikation och grafisk design i Sverige och internationellt. 

Många intressanta och framgångsrika kommunikatörer, art director, creative director och grafiska designer har fått sin utbildning på Beckmans, t.ex. Frank Hollingworth (King), Björn Kusoffsky (Stockholm Design Lab), Stefania Malmsten, Tove Langseth och Eddie Ågren. Programansvarig för Visuell kommunikation är Eric Ericson.

Visuell intelligens

Utgångspunkten i all visuell kommunikation är ett problem eller en frågeställning. Förmågan att kreativt utveckla idéer och formulera problem är den visuella kommunikatörens viktigaste kompetens, något vi lägger stor vikt vid genom hela utbildningen.

Du lär dig grundläggande hantverksskicklighet inom grafisk form, digital kommunikation, reklam, visuell storytelling, foto, film, illustration och rörlig design, vilka tillsammans utgör huvudämnet Visuell kommunikation.

Visuell intelligens och lekfull nyfikenhet är centrala redskap för dig och genom utbildningen tränar du din förmåga att arbeta i team och projekt.

Hållbarhet och mångfald

Idag måste en visuell kommunikatör självklart förhålla sig till frågor om hållbarhet och mångfald. Genom att kontinuerligt belysa och diskutera angelägna samhällsfrågor utbildar vi kreativa och analyserande visuella kommunikatörer som kan arbeta på och utveckla företag och institutioner i Sverige och internationellt.

Utställningar, tävlingar och nätverk

Under utbildningen visar du din förmåga att skapa visuell kommunikation för bransch, media och allmänhet när du gör kommunikation av modevisningar, utställningar, event eller andra uppdrag i samarbeten med olika uppdragsgivare, organisationer och företag.

Du har även möjlighet att delta i tävlingar som Roy jr och Kolla!.

Under utbildningen bygger du värdefulla nätverk i branschen inför ditt framtida yrkesliv. Du praktiserar på byråer och företag i Sverige eller internationellt.

Teori och praktik

Idag behöver en professionell visuell kommunikatör och grafisk designer en palett av kunskaper och personliga kvaliteter, medvetenhet om kontexter och intressen, förmåga att samarbeta och att vara självständig, att verka lokalt och globalt.

Utvecklingen av din konstnärliga förmåga och ditt individuella gestaltande språk är viktigt för oss. Vårt mål är att du ska bli en självständig visuell kommunikatör med god förståelse för vad visuell kommunikation är och kan åstadkomma. Därför varvar vi kontinuerligt teori och praktik. 

Vid sidan av huvudämnet Visuell kommunikation (138 hp) ger vi även kurser i ämnena Konstnärlig Gestaltning (19,5 hp), där du utvecklar din konstnärliga förmåga, och Historia Teori Kontext (22,5 hp), där du får verktyg att reflektera över olika kontexter samt praktisk och teoretisk kunskap i färgteori och retorik. 

Samarbeten

Unikt för Beckmans Designhögskola är våra samarbeten med aktörer och organisationer i designområdet och kommunikationsbranschen. Du får inspiration av aktuella och inflytelserika gästlärare och möter spännande samarbetspartner i utbildningens många projekt. 

Våren 2014 gjorde åk. 1 ett samarbete med Svenska Pen och hösten 2014 gjorde åk. 2 och 3 en digital kampanj för Kulturhuset Forum Debatt. 

Vissa kurser, som är gemensamma med Beckmans Designhögskolas program Mode och Form, berikar din förståelse för andra discipliner och vidgar din kompetens och dina nätverk inom design och kommunikation.

Dina tre år på Beckmans

Under ditt första läsår fokuserar du på att utveckla din kreativitet. Du får grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper i ämnesområdet visuell kommunikation: reklam, grafisk form, digital kommunikation, foto, film, illustration och rörlig design. Stor vikt läggs vid att du får utveckla din medvetenhet om vilka roller visuell kommunikation kan spela i ett kulturellt och samhälleligt perspektiv. 

Under andra året utvecklar du din förmåga att arbeta med kreativ visuell gestaltning utifrån komplexa idéer och koncept. Du synliggör din egen arbetsprocess och sätter denna i relation till en professionell beställares behov. 

Sista året har fokus på ditt framtida yrkesliv som kommunikatör och designer. Du kan relatera och problematisera ditt arbete, både kritiskt och visuellt, till omvärldens olika kontexter. Du arbetar mera självständigt med större projekt samtidigt som du kan fördjupa dig i ett specialområde i ditt examensarbete, vilket visas på Beckmans examensutställning. 

Professionell utveckling är ett ämne som löper parallellt genom alla tre åren. Genom hela utbildningen har du regelbundet stöd och handledning av professionella lärare.

Portfolio

Utbildningen är kreativt utvecklande och premierar originalitet, innovation, konstnärlighet och hantverksskicklighet. Du skapar en individuell portfolio, vilket är de samlade arbeten som berättar om din kunskap och kompetens inför vidare utbildning, framtida uppdrag och anställning.

Konstnärlig kandidatexamen i Visuell kommunikation

Utbildningen leder till en konstnärlig kandidatexamen, BA in Fine Arts, inom huvudämnet visuell kommunikation. Våra studenter har också möjlighet att fortsätta sin utbildning på masternivå.

Yrkesverksamma lärare

Alla lärare är yrkesverksamma och har olika specialistkompetenser inom området visuell kommunikation.

Här hittar du våra lärare inom Visuell Kommunikation

Hög kvalitet

I Universitetskanslerämbetets granskning av de konstnärliga högskoleutbildningarna i Sverige 2014 fick Beckmans Designhögskolas kandidatprogram Visuell kommunikation omdömet ”hög kvalitet”.

Ansökan

Ansökningsperioden för 2016/17 öppnar den 20:e januari. Läs mer här.

Nyheter

Öppen föreläsning: Vilja & (o)kunskap: Byggstudio

Svensk-norska designstudion Byggstudio är gäster i nästa öppna V&K-föreläsning på Beckmans den 28 november. Läs mer

Workshop i grafisk design med Beckmans och Tensta konsthall

Lördag den 25 november är det drop-in workshop i grafisk design på Tensta konsthall. Läs mer

Konst/Reklam/Konst – utställning under Allhelgona

Andraårsstudenterna i Visuell kommunikation har undersökt den laddade relationen mellan konst och reklam. Nu visar de resultatet i utställningen Konst/Reklam/Konst på Konstnärshuset 3-4 november.  Läs mer

Beckmansstudent skapar gatukonst

Beckmansstudenten Kitty Schumacher är en av 28 kvinnliga konstnärer som fått möjlighet att sätta sin prägel på ett fasadparti i Stockholm genom gatukonstprojektet ArtMadeThis. Läs mer

Visa mer