Form 180 hp

Vill du formge morgondagens design? Programmet ger dig spetskunskaper inom formgivning med fokus på produktformgivning. 

Läs mer

Form

Designområdet är stort och i ständig utveckling. Formgivningen av produkter påverkar vårt sätt att leva, hur vi rör oss i ett rum eller vilka samtal som kan uppstå. Beckmans Formutbildning förbereder dig för en professionell yrkesverksamhet där du både kan ta dig an uppdrag och driva egna projekt. Du blir förtrogen med designprocesser och tränar tredimensionell form genom metoder som formlära, skiss- och ritteknik, så att du kan arbeta med såväl unika som serieproducerade föremål. Beckmans erbjuder utbildning inom produktformgivning på kandidatnivå och förberedande nivå.

Konstnärlig kandidatexamen 180 hp

Formprogrammet ger dig de konstnärliga och professionella förutsättningar som krävs för en utvecklande yrkeskarriär inom produktdesign och rumsgestaltning, i Sverige och internationellt. 

Många intressanta och framgångsrika formgivare har fått sin utbildning på Beckmans Designhögskola, som Monica Förster, Anna Kraitz, Fredrik Paulsen och Margot Barolo, som nu är tillförordnad programansvarig för Formprogrammet.

Produktdesign och designmetodik

I huvudämnet produktdesign ingår delmoment som möbeldesign, produktformgivning, inredning, materialkunskap, ritteknik och ljus. Du tränas i designmetodik och i att använda designprocesser som redskap. Du arbetar med idéer och koncept som visualiseras i fysisk form eller rumslig gestaltning. Du lär dig verktyg att kommunicera två- eller tredimensionell form. 

Hållbarhet och mångfald

Idag måste en designer självklart förhålla sig till frågor om hållbarhet och mångfald. Genom att kontinuerligt belysa och diskutera angelägna samhällsfrågor utbildar Beckmans Designhögskola analyserande och kreativa designer som kan arbeta på och utveckla företag och institutioner i Sverige och internationellt.

Utställningar och nätverk

Under utbildningen visar du upp din design för bransch, media och allmänhet på utställningar som Stockholm Furniture Fair.

Under utbildningen bygger du värdefulla nätverk i branschen inför ditt framtida yrkesliv. Du praktiserar på företag inom designbranschen, såväl designstudior som större företag.

Teori och praktik

Idag behöver en professionell designer en palett av kunskaper och personliga kvaliteter, medvetenhet om kontexter och intressen, förmåga att samarbeta och att vara självständig, att verka lokalt och globalt.

Utvecklingen av din konstnärliga förmåga och ditt individuella gestaltande språk är viktigt för oss. Vårt mål är att studenterna ska bli självständiga kreatörer som, i förlängningen, kan vara med och utveckla designområdet. Därför varvar vi kontinuerligt teori och praktik. 

Vid sidan av huvudämnet Produktdesign (142,5 hp) ger vi även kurser i ämnena Konstnärlig Gestaltning (19,5 hp), där du utvecklar din konstnärliga förmåga, och Historia Teori Kontext (18 hp), där du får verktyg att reflektera över formvärldens sammanhang samt teoretisk och praktisk kunskap i färgteori och retorik. 

Samarbeten

Unikt för Beckmans Designhögskola är våra samarbeten med aktörer och organisationer inom formområdet. Du får inspiration av aktuella och inflytelserika gästlärare och möter spännande samarbetspartner i utbildningens många projekt. 

Hösten 2014 samarbetade t.ex. åk 2 med Nobelmuseet, där de gjorde en utställningsgestaltning och åk. 3 med Svenskt Tenn, där de tog fram glasprodukter för det dukade bordet. Två av studenternas design kommer att sättas i produktion av företaget. 

Vissa kurser, som är gemensamma med Beckmans Designhögskolas program Mode och Visuell kommunikation, berikar din förståelse för andra discipliner och vidgar din kompetens inom design och kommunikation.

Dina tre läsår på Beckmans

Ditt första läsår innehåller många olika kursmoment. Huvudämnet är produktdesign och du tränas i designmetodik och gestaltning liksom i förståelse och inblick i olika material och tekniker. Under andra året fördjupar du kunskaperna du förvärvat samtidigt som du även arbetar med rumsgestaltning. 

Sista året har fokus på ditt framtida yrkesliv som formgivare och designer. Du arbetar mer självständigt i större projekt, både objekt som presenteras på Stockholm Furniture Fair och ditt eget examensarbete, vilket visas på Beckmans examensutställning. 

Professionell utveckling är ett ämne som löper parallellt genom alla tre åren. Genom hela utbildningen har du regelbundet stöd och handledning av professionella lärare.

Konstnärlig kandidatexamen i produktdesign

Utbildningen leder till en konstnärlig kandidatexamen, BA in Fine Arts, inom huvudämnet produktdesign. Våra studenter har också möjlighet att fortsätta sin utbildning på masternivå.

Yrkesverksamma lärare

Alla lärare är yrkesverksamma och har olika specialistkompetenser inom formområdet.

Här hittar du våra lärare inom Form

Mycket hög kvalitet

I Universitetskanslerämbetets granskning av de konstnärliga högskoleutbildningarna i Sverige 2014 fick Beckmans Designhögskolas kandidatprogram Form omdömet "mycket hög kvalitet".

Ansökan

Ansökningsperioden för 2016/17 öppnar den 20:e januari. Läs mer här.

Nyheter

Designstipendiat ställer ut examensprojekt på Svenskt Tenn

En visuell gestaltning av en måltid, där varje detalj utgör en noggrant utvald råvara. Nu ställs Emma Stridhs examensprojekt från Formprogrammet ut på Svenskt Tenn. Läs mer

Beckmansprojekt i utställningen Norm Form

Fyra starka projekt från Beckmans medverkar i ArkDes utställning Norm Form som öppnar 6 oktober. Utställningen handlar om design som sätter sig på tvären och utmanar sociala normer. Läs mer

Beckmans + ALMA = Cocktail

13 glas och en karaff. Formstudenter fick i uppdrag av ALMA att ta fram glasprodukter på temat cocktail. Läs mer

Formstudenter lanserar produkt på Designtorget

Lisa Lindh och Celine Strömbäck går sista året på Formprogrammet och har redan lanserat sin första produkt på Designtorget. Läs mer

Visa mer