Europa ställs till svars med hjälp av Beckmansstudenter

10 Apr, 2012

Tre förstaårsstudenter på visuell kommunikation har gjort den officiella trailern för Tribunal 12 – en öppen anklagelse om brott mot mänskliga rättigheter och systematiska övergrepp mot flyktingar och asylsökanden. Studenterna bakom trailern är Patricia Miodek, Lukas Nässil och Viktor Nyström.

Official trailer for Tribunal 12 from Kulturhuset on Vimeo.Varje år gör våra förstaårsstudenter i Visuell Kommunikation ett reklamfilmsprojekt för en ideell organisation. Totalt har fem filmer gjorts i årets projekt. Tribunal12 äger rum lördagen den 12 maj, i Kulturhuset i Stockholm och direktsänds även i teatrar, biografer och föreningslokaler över Sverige och Europa. I fyra sessioner behandlas teman: Gränsbevakning, Asylprocess, Papperslösa migranter och Förvar & deportation. I en avslutande session samlas jurymedlemmar till en öppen överläggning. Tribunalen är delvis konstnärligt utformad, men bygger helt igenom på autentiskt material, forskarrapporter, statistik från Amnesty och UNHCR och berättelser från flyktingar och migranter. Ett antal ledande forskare inom medicin, juridik och migration deltar med presentationer. Asylsökande och papperslösas vittnesmål kommer att läsas upp. I juryn ingår personer som med olika perspektiv kan problematisera och belysa de frågor som Tribunal 12 lyfter i sessionerna. Medverkar i juryn gör den amerikanska sociologen Saskia Sassen, den somaliske författaren och kvinnorättsaktivisten Nuruddin Farah, feministen och författaren Nawal El Saadawi, Henning Mankell, den indiske professorn i internationall rätt B.S. Chimni, den iranska författaren och journalisten Parvin Ardalan och den syriske filosofen Sadik J. Al-Azm.

Övriga studenters filmer:

Untitled from Beckmans College of Design on Vimeo.


Tribunal 12 – The Asylum Process from Beckmans College of Design on Vimeo.


Tribunal 12 – Papers from Beckmans College of Design on Vimeo.


Tribunal 12 – The Vortex from Beckmans College of Design on Vimeo.


Tribunal 12 – Introduction from Beckmans College of Design on Vimeo.

Kategorier: Visuell kommunikation, Tävling, Film

Aktuellt