Beckmansstudenter på Kulturhuset

21 Mar, 2012

Studenter vid Beckmans Designhögskolas formprogram, årskurs 2, har genomfört en undersökning som utmynnat i reflektioner, både poetiska och kritiska, som tydliggör Kulturhusets komplexa innehåll. 24 mars – 22 april, Kulturhuset.

Utgångspunkten för arbetet har varit att göra en platsanalys och utifrån den föra en diskussion om platsens dynamik och gestalta den. Studenterna har undersökt frågor om tillgänglighet, öppenhet men också sett närmare på Kulturhusets vision och tillkomst. Hur exponeras husets minne i den befintliga miljön? ”Jag bygger för en ny människa som måste komma” sa arkitekten Peter Celsing. Hur tydliggörs olika verksamheter, hur avgränsas platser från varandra och hur kan man som besökare orientera sig?

Vad gör Kulturhuset för stadens invånare? Människor besöker huset av olika skäl och ibland nästintill bebor det. Förvandlar platsen dem till de nya människor som husets arkitekt Peter Celsing en gång drömde om?

Utställningen ingår i Kulturhusets projekt Konst c/o som är en utställningsserie i nära samarbete med Sveriges konst- och designhögskolor.

Foto: Kristina Behrens

Kategorier: Utställning, Form

Aktuellt