Kreativitet i samklang med tiden

Design och kommunikation med relevans i samtid och framtid

Kreativitet 

På Beckmans sätter vi din kreativa utveckling i fokus! Kreativitet är en förmåga att kunna se problem och företeelser på ett nytt och kanske oväntat sätt. Genom utbildningen tränar du dig i att utveckla, gestalta och slutföra dina idéer, koncept och frågeställningar, oavsett om du går Form, Mode eller Visuell kommunikation.

Konstnärlig grund

Gestaltning och konstnärligt utforskande är viktigt inom alla våra ämnesområden. Utbildningarnas konstnärliga grund innebär att du kontinuerligt utvecklar din uttrycksförmåga och prövar olika förhållningssätt, metoder och tekniker inom visuell och materiell gestaltning.

Samarbeten

Design och kommunikation handlar om att samverka med andra människor. Dina idéer, kreativa och konstnärliga processer, design- och kommunikationslösningar växer och utvecklas i mötet med andra människor samtidigt som du bygger nätverk och kontakter du har glädje av under ditt framtida yrkesliv.

Förändringsagens

Vi är övertygade om att design är en livsviktig och nödvändig resurs i skapandet av ett samhälle som är uthålligt ur såväl ekologiska, ekonomiska som sociala perspektiv. Vi vill att du, med hjälp av de kompetenser, färdigheter och förmågor som du utvecklar i utbildningen, ska kunna påverka samhällsutvecklingen inom de områden och frågor som du är intresserad av.

Gemensamt ansvar

Genom de innovativa idéer och produkter vi utvecklar och formger påverkar vi människors sätt att vara, tänka och leva idag och i framtiden. Därför har vi också ett stort ansvar för planetens resurser och framtida generationers möjlighet till livskvalitet. Hållbarhet är mer än kunskap om miljö, återvinning och material, det handlar också om medvetenhet och kunskap om ekonomi, politik, produktion och normkritiska förhållningssätt.

Humanism

För Anders Beckman och Göta Trägårdh, skolans grundare, var en humanistisk livsåskådning central. Humanismen betonar tolerans, öppenhet, respekt och empati och utgår från alla människors lika värde. Humanismen genomsyrar vårt arbetssätt på Beckmans, där vi befinner oss i en ständig förändringsprocess när vi utvecklar nya samarbeten och kurser. Vårt mål är att både utmana oss själva och våra studenter på olika sätt för att vi tillsammans ska växa kreativt, konstnärligt och professionellt.