Daniel Eatock.

Daniel Eatock.

  • Daniel Eatock.
  • Studenterna bjds p hembakat brd.
  • Grafisk form i frhllande till konst var ett av samtalsmnena.

R11 på studiebesök i Daniel Eatocks ateljé på Iaspis

27 Maj, 2010

Under en våreftermiddag fick andraårsstudenterna på Reklam och grafisk form träffa den tongivande brittiske grafiska formgivaren Daniel Eatock.

Daniel Eatock har en bakgrund som kommersiell grafisk designer med uppdragsgivare som Channel 4, Victoria & Albert och The New York Times. Under senare år har han blivit en av de främsta representanterna för en ny internationell våg av egeninitierad grafisk formgivning.

Hans bok "Imprint" sammanfattar hans uppdragsarbeten och egna projekt.

Våren 2010 har Eatock tillbringat i Stockholm som en av Iaspis ateljéstipendiater.

Eatock bjöd studenterna på hembakat bröd och presenterade sina arbeten samt förde ett längre samtal om bl a grafisk form i förhållande till konst.

Besöket var en del av Historia Teori Kontext-kursen "Designerrollen, research och kritiskt tänkande" som handlar om alternativa förhållningssätt till grafisk design. Kursen leddes av grafiska formgivaren Johanna Lewengard.

Johanna Lewengard
http://johannalewengard.com/

Ansvariga lärare:
Marie-Louise Bowallius
Utbildningsansvarig/lektor, Historia, Teori, Kontext

Lars Fuhre
Ämnesansvarig/lektor, Grafisk form

Mer om Iaspis här:
http://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=13239

Mer om Daniel Eatock här:

http://www.eatock.com/
http://www.youtube.com/watch?v=_K1dIYFIFV8

Kategorier: Visuell kommunikation, Studiebesök, Gästlärare och föreläsare, Workshop

Aktuellt