"Tarantella" av Malin Dammgård, Beckmans Designhögskolas Examensutställning 2010

"Tarantella" av Malin Dammgård, Beckmans Designhögskolas Examensutställning 2010

Företagsuniversitetet och Beckmans Designhögskola i unikt samarbete om hållbar design och kommunikation

1 Okt, 2010

För första gången erbjuder Beckmans Designhögskola en utbildning för yrkesverksamma. Företagsuniversitetet och Beckmans Designhögskola ger i ett unikt samarbete nu kursen Design, kommunikation och hållbarhet. Bland föreläsarna finns flera internationellt kända experter inom området.

Forskning och utveckling har skapat metoder och tekniker som gör det möjligt för de flesta branscher att arbeta med hållbarhet på ett sätt som stärker affärerna. Kursen ska ge deltagarna praktiskt tillämpbara kunskaper och verktyg för att arbeta med hållbarhet i den egna organisationen.

Termen hållbar utveckling har använts flitigt de senaste åren. Några företag har arbetat praktiskt med hållbarhet men det stora flertalet har kanske använt termen i ett policy- eller strategidokument utan att faktiskt komma igång och tillämpa det inom företaget. Men det finns metoder och tekniker som gör det möjligt för de flesta branscher att arbeta med hållbarhet på ett sätt som stärker affärerna. Nu ger Företagsuniversitetet och Beckmans Designhögskola tillsammans kursen Design, kommunikation och hållbarhet. Kursen vänder sig till designers, produktutvecklare, marknadschefer, produktchefer samt medlemmar i ledningsgrupper.

Kursen omfattar fem dagar under hösten 2010 med början den 28 oktober. Under utbildningen får deltagarna praktiskt tillämpbara kunskaper och verktyg som gör det möjligt att arbeta med hållbarhet i den egna organisationen. Föreläsare med erfarenhet av att arbeta med hållbarhet kopplad till design och kommunikation delar med sig av idéer och modeller.

– Detta är första gången som Beckmans ger en kurs utanför högskolan, det är spännande att kunna erbjuda detta till andra än våra egna studenter, säger Annika Berner, ansvarig för programmet Visuell Kommunikation vid Beckmans Designhögskola.
– Hållbarhet behöver inte längre vara en vision eller något abstrakt i strategidokument och policies - utan en konkret möjlighet i design och utveckling, säger Stefan Haglund, VD Företagsuniversitetet.

Bland de elva föreläsarna finns flera internationellt kända experter inom området hållbarhet. Här är några av föreläsarna:

Alan Atkisson
– ett av världens mest kända namn inom området strategisk hållbarhet. Grundare av Atkisson Group.
Per Stoltz – miljöansvarig för IKEAs produktutveckling och supply chain. Har som särskilt ansvarsområde hållbar produktutveckling.
Carin Blidholm – en av grundarna till design- och varumärkesbyrån BVD.
Fredrik Moberg – verksamhetschef för Albaeco, en fristående organisation som kommunicerar forskning om miljö och hållbar utveckling med fokus på naturens betydelse för samhälle och ekonomi.
Kaj Török – från Det Naturliga Steget med kontor i 11 länder. Det Naturliga Steget arbetar med rådgivning, utbildning och forskning och har som huvuduppgift att inspirera beslutsfattare att göra världen mer hållbar.
Kristoffer Lundholm – senior advisor vid The Natural Step International i Stockholm.
Ed Gillespie – grundare av kommunikationsbyrån Futerra Sustainability Communications, som arbetar med hållbarhetsfrågor. För ett par år sedan reste Ed jorden runt utan att flyga.
Victoria Olausson – varumärkesstrateg, arbetar med kommunikation och hållbarhet på företaget Sensemakers.
Magnus Frisk – bakgrund som journalist och PR-konsult. Nu verksam i PR- och kommunikationsföretaget Springtime.
Annika Berner – ansvarig för programmet Visuell Kommunikation vid Beckmans Designhögskola. Har arbetat länge som creative director i kommunikationsbranschen och är bland annat belönad vid Guldägget, Utmärkt Svensk Form samt tv- och mediafestivaler i New York, Hamburg och Los Angeles.
Matilda Tham – adjungerad professor i mode på Beckmans Designhögskola samt lektor och forskare i design vid Goldsmiths College i London.

Länk till kursen:
http://www.foretagsuniversitetet.se/kurs/kategori/MarknadsforingOchInkop/DesignKommunikationOchHallbarhet/

Kontaktpersoner:
Annika Berner, Beckmans Designhögskola
Tel: 0707-173830
Stefan Haglund, VD Företagsuniversitetet
Tel: 0709-10 80 10, 08-600 62 23

Aktuellt