Beckmansstudenter vann finnkamp

20 Mar, 2012

Greta Nordin, Tove Edlund Dreiman och Sofia Holt lade beslag på såväl första, andra och tredje pris med sina logotyper till Tove Janssons 100-års jubileum.

Beckmans designhögskola och deras finska motsvarighet TAIK (Taideteollinen korkeakoulu, Aalto-yliopisto) blev utvalda att ta fram förslag på logotype till Tove Janssons 100-årsjubileum år 2014. Tävlingen arrangerades av Moomin Characters Ab och Bulls Presstjänst AB som kommer att presentera bidragen efter sommaren. Det vinnande bidraget är gjort av Greta Nordin, förstaårsstudent på formlinjen. Andra pris gick till Tove Edlund Dreiman sistaårsstudent på reklam/visuell kommunikation och tredje pris till Sofia Holt, förstaårsstudent på formlinjen.

Kategorier: Tävling, Form

Aktuellt