Kalendern
20 January- 8 June VT 2014
19-19 May Examensvisning på Berns
22-26 May Examensutställning 2014