Sofie Samuelson - Who's Perfect?

23 Maj, 2011

Foto Sofie Samuelson

Jag har i tidigare projekt berört ämnet normalitet. Att detta är ett ämne jag gärna återkommer till, beror förmodligen på att jag har stor erfarenhet av människor, som av olika anledningar inte ryms inom normen för hur vi förväntas vara eller se ut. Jag anser att vi i vår kultur påverkas att sträva efter en perfektion, där vi tar till allt mer extrema metoder för att komma närmare helt ouppnåeliga ideal. Jag har i mitt projekt koncentrerat mig på ytan och jämfört ideal inom inredning med rådande ideal gällande vårt eget yttre. Resultatet är en soffa inspirerad av olika kroppsformer.
Genom att visa att olikheter bör ses som något som skänker karaktär vill jag ifrågasätta konformismen där både människor och möbler formas lika.

ENGLISH: In previous projects, I have treated the subject of normality. I return to the subject willingly since I have a lot of experience with people, who for different reasons do not fit into the norms. Last time I worked with this subject my starting point was my grandmother, who is suffering from Alzheimers disease. I created a cabinet, that could keep, show and frame memories. I wanted to do it in a style that recalls the confusion that the disease is creating. This project became the start for my degree project.
I have in my degree project focused on the surface, by questioning how normality is supposed to look like. I feel that in our culture we are influenced to strive for perfection and that the methods are more and more extreme.
I have compared the ideals in design to ideals of our own exterior. The result is a couch inspired by different body shapes. By showing that differences are something that bring character, I want to question the conformism where both people and furniture are shaped alike.

 

 

Högupplöst bild

Kategorier: Examen 2011, Form

Bilder